Revisions periòdiques

Revisions periòdiques per a prevenció

Fer la revisió regular del cotxe assegura el màxim rendiment de les prestacions del teu vehicle i dóna la tranquilitat d’us per a tothom qui faci servir el vehicle.

inspeccio-vehicles-taller-mecanic-ripoll

El manteniment regular pot evitar que petites incidències en el vehicle es converteixin en problemes més greus tant en seguretat com en preu de la reparació.